Ibenta tilbyr gratis nettsider til organisasjoner med gode formål

Gratis nettside

Vi i Ibenta ønsker å tilby noe som kan være av verdi for organisasjoner som virkelig ønsker å hjelpe andre virksomheter å vokse. Her handler det nemlig om de fordeler man oppnår ved å anskaffe en gratis nettside. Dette forutsetter at hvert enkelt selskap ikke bare tenker på sitt eget beste, men også ser utover det digitale landskapet som det er en del av for å utforske andre sitt potensiale for utvikling.

Vi hjelper deg å hjelpe andre!

Vi vurderer alltid viktigheten av å kunne vokse sammen som virksomheter. Dette gjøres selvsagt ved å hjelpe hverandre på alle mulige måter, til tross for at de fleste har et konkurranseinstinkt og som oftest kjemper for synlighet på nett. Disse gratis nettsidene vil vi gi bort til bedrifter som nylig har startet opp, til dere som jobber for veldedige og gode formål, og til gründere som har et godt idégrunnlag, men som mangler den nødvendige digitale synligheten for å kunne vekke oppmerksomhet i digitale medier. Derfor tror vi at en nettside vil være en god gevinst, da denne kan gi organisasjoner muligheten til å bygge opp sin egen digitale identitet ved å kreativt presentere seg selv etter eget ønske.

Ved å motta en gratis nettside fra oss, forutsetter vi også at ethvert selskap ikke nødvendigvis baserer seg på profitt, men heller tjener på å være en god hjelper for ulike samfunnsgrupper, særlig for mennesker som sliter med vanskeligheter i hverdagslivet. På bakgrunn av dette håper vi at de heldige mottakerne innser verdien av å være eier av egen nettside, nettopp på grunn av de tallrike kreative mulighetene denne kan by på i dagens marked.

 

Søknad for gratis nettside

Skjema